Kvaliteetne Windows veebimajutus

Majutus (internetis) - on teenus, mis annab võimaluse paigutada oma interneti lehekülg serverile ja annab ruumi elektroonilisteks sidevahenditeks (nt. e-post).

Windows логоWindows majutus tähendab seda, et serveritel, millel paiknevad (on majutatud) klientide internet lehed, on kasutusel operatsioonsüsteem Microsoft Windows Server. Praegu töötab meil Microsoft Windows Server 2016 ja 2019. Programm mis vastutab internet lehekülgede eest on Internet Information Service (IIS).

Millised lehed töötavad Windows Serveril?

Esiteks need lehed, mis on kirjutatud kasutades ainult HTML-i. Tavaliselt internetlehekülg koosneb .html ja .htm failidest. Failid index.htm või default.htm loetakse avaleheks.

ASP.NET хостингASP.NET on seni kõige võimsam platvorm dünaamiliste internetlehtede ehitamiseks. ASP.NET oli loodud Windows Serveri jaoks. Nagu ka tavalise ASP puhul, koosneb internetileht .aspx, lehtedest, mille avaleheks on sammuti default.aspx, (kui ei ole määratud teisiti seadistustes) ning andmed hoitakse ka Microsoft Access või Microsoft SQL Server. Lisaks võib lugeda ASP.NET majutusest siin.

MVC хостингDünaamiliste veebilehtede loomiseks uuel lihtsustatud platvormil ASP.NET - s.o MVC. Veebilehed, mis kasutavad antud platvormi, peavad töötama ohutus režiimis Full Trust. Hostingu seisukohast tähendab see seda, et on vajalik serveris eraldatud rakenduskaust (Application Pool). Veebilehed, mis on loodud MVC platvormil, võivad salvestada andmeid nii Microsoft Access, kui ka Microsoft SQL Serveris. Me võimaldame MVC veebilehtedel paikneda meie serverites. Lisainformatsiooni vaadake lehel MVC hosting.

Lisaks lehed kirjutatud PHP keeles ka töötavad Windows majutusel. Failid sellistel lehtedel omavad formaati .php.