Kvaliteetne Windows veebimajutus

Majutus (internetis) - on teenus, mis annab võimaluse paigutada oma interneti lehekülg serverile ja annab ruumi elektroonilisteks sidevahenditeks (nt. e-post).

Windows логоWindows majutus tähendab seda, et serveritel, millel paiknevad (on majutatud) klientide internet lehed, on kasutusel operatsioonsüsteem Microsoft Windows Server. Praegu töötab meil Microsoft Windows Server 2012 R2 ja hakkasime testima ka Microsoft Windows Server 2016. Programm mis vastutab internet lehekülgede eest on Internet Information Service või lühidalt IIS.

Millised lehed töötavad Windows Serveril?

Esiteks need lehed, mis on kirjutatud kasutades ainult HTML-i. Tavaliselt internetlehekülg koosneb .html ja .htm failidest. Failid index.htm või default.htm loetakse avaleheks. See tähendab, et kui sisetada näiteks aadress http://www.firmanimi.ee weebilehitsejasse siis suunatakse kohe index.htm või default.htm lehele.

ASP хостингWindows Serverile võib paiguldada lisaks ka lehte, mis on kirjutatud kasutades ASP (Active Server Pages) keelt. Need failid on tavaliselt .asp formaadis (nt. default.asp mis on ka internetlehe avaleheks). Sellised lehed on dünaamilised. Need lehed hoiavad andmeid Microsoft Access või Microsoft SQL Server. Meil on võimalik kasutada mõlemat andmebaasi tüüpi. Põhjalikumalt võib lugeda ka lehel .ASP majutamine.

ASP.NET хостингASP.NET on seni kõige võimsam platvorm dünaamiliste internetlehtede ehitamiseks. ASP.NET oli loodud Windows Serveri jaoks. Nagu ka tavalise ASP puhul, koosneb internetileht .aspx, lehtedest, mille avaleheks on sammuti default.aspx, (kui ei ole määratud teisiti seadistustes) ning andmed hoitakse ka Microsoft Access või Microsoft SQL Server. Lisaks võib lugeda ASP.NET majutusest siin.

MVC хостингDünaamiliste veebilehtede loomiseks uuel lihtsustatud platvormil ASP.NET - s.o MVC. Veebilehed, mis kasutavad antud platvormi, peavad töötama ohutus režiimis Full Trust. Hostingu seisukohast tähendab see seda, et on vajalik serveris eraldatud rakenduskaust (Application Pool). Veebilehed, mis on loodud MVC platvormil, võivad salvestada andmeid nii Microsoft Access, kui ka Microsoft SQL Serveris. Me võimaldame MVC veebilehtedel paikneda meie serverites. Lisainformatsiooni vaadake lehel MVC hosting.

DotNetNuke хостингKõige kiirem ja mõnedel juhtudel ka parim lahendust on mitte kirjutada internetleht algusest, vaid kasutada valmis sisuhaldus süsteemi Content Management System (CMS). Üks sellistest süsteemidest on CMS DotNetNuke. Süsteem võimaldab kasutada valmis mooduleid ning panna kokku nendest kaasaegne dünaamiline internetleht. Eriti heaks seda süsteemi teeb see, et vajadusel võib mooduleid ka lisada või maha võta. Iga üks võib tasuta paigaldada DotNetNuke süsteemi ning see on katsetatud ja töötab meie serveritel.

Lisaks lehed kirjutatud PHP keeles ka töötavad Windows majutusel. Failid sellistel lehtedel omavad formaati .php.