SEO otsingumootori optimeerimine, veebilehe edendamine ja arendamine

Veebilehe arendamine on üks järgnevaid tegevusi, mis on mõeldud just uute klientide ligi tõmbamiseks, kes on huvitatud Teie toodetest või teenustest. Peamine otsingumootori optimeerimise ülesanne on Teie veebilehe esile toomine erinevates otsingutes.

Umbes 90% inimestest leiab endale vajaliku veebilehe otsingumootori kaudu. Eestis on kõige populaarsem selleks Google kasutus – kasutuses umbes 80%, USA-s ja Euroopas valitseb Google kasutamise eelistus.

Milleks on siiski nii vajalik ilmuda otsingumootorites esikohale? Umbes 84% inimestest ei vaata kunagi oma otsingu tulemusi teise lehekülje lõpuni. Teisisõnu, kui Teie veebileht ilmub otsingus juba esimesel lehel, siis võrdub see sellega, nagu asuks Teie kauplus kesklinnas teiste tuntud brändide seas. Kui Teie veebileht ilmub aga otsingus kaugemal kui teine leht, siis asuks Teie kauplus äärelinnas, kus käib vähe külastajaid.

Veebilehe arendamise ja edendamise võib jaotada kolmeks etapiks:

  1. Veebilehe HTML koodi otsingu optimeerimine
  2. Veebilehe tekstide otsingu optimeerimine
  3. Veebilehe otsingu edendamine

Veebilehe HTML koodi SEO otsingu optimeerimine.

Kõigepealt peate veenduma, et Teie veebilehe HTML kood ei oma vigu ja on kergesti loetav otsingumootorites (Google, Bing jt). Selle jaoks on vaja kogu veebilehe disain viia välja HTML vormingust ja panna see CSS vormingusse. Veebilehe otsingu optimeerimisel ei tohi unustada metamärgistusi nagu nt "keywords", "description" ja "revisit-after". Alati tuleb paigutada atribuut "alt" piltide märgistamiseks vastava tekstiga. Veebilehe arendamiseks jälgige, et lehtede pealkirjad (tag "title") koosneksid märksõnadest, nii nagu alapealkirjad (tag "h1").

Meie firmas tellitud kodulehe disain ei vaja HTML koodi optimeerimist, kuna see luuakse arvestades üldiseid standardseid reegleid.

Veebilehe tekstide SEO otsingu optimeerimine.

Veebilehe tekstide optimeerimist tuleks alustada edukate märksõnade valimisega, sest nende abil on võimalik parandada veebilehe kuvamise positsiooni otsingutes. Firma Webcraft OÜ aitab Teil valida sobivaimad märksõnad ning seletab, kuidas neid oma kodulehel õigesti kasutada.

Veebilehe arendamine ja edendamine.

Selleks et koduleht hakkaks internetis töötama firma, brändi või toote reklaamina, tuleks tema olemasolust teada anda. Esmalt sisestage oma kodulehe aadress paari populaarsesse otsingumootorisse (eelpool nimetatud) ning see on tasuta. Kui Te aga ei oska seda teha võite alati pöörduda meie spetsialisti poole.

Järgmiseks soovitame Teil perioodiliselt analüüsida oma kodulehe külastatavust ning selle populaarsust kasutajate seas. Samuti kontrollida otsingumootoritega iga lehekülje edukat indekseerimist. Meie spetsialistid on valmis Teile pakkuma analüüsi ja monitooringu teenust Teie kodulehe külastatavuse kohta.

Veebilehe eduka arendamise viimase etapina, on vajalik selle reklaamimine Google Adsi kaudu. Google Ads on veebireklaami programm, mis võimaldab ettevõtetel paigutada enda kodulehe reklaami Google otsingumootorisse või reklaamiprogrammiga liitunud partnerite veebilehtedele ja jõuda seeläbi uute potentsiaalsete klientideni. Pakume mõningaid pakette reklaamkampaania teenuse saamiseks Google Adsis. Pakettide loetelu ja täpsem informatsioon veebilehe arendamise viimase etapi kohta on kättesaadav Google Ads lehel.