Veebilehe audit

Veebilehe audit on teenus, mis annab hinnangu, kui kvaliteetselt on Teie leht loodud. Veebilehe kvaliteedist sõltub, kuidas ta hakkab välja nägema erinevates brauserites ning milline esmamulje klientidele Teist kujuneb. Sealjuures mõjub veebilehe loomise kvaliteet tema asukohale otsingumootorites, mis omakorda mõjutab uute klientide leidmist. Auditi teenust võib kasutada lisaks korpulentsuse kontrollimiseks Teie veebilehel tehtud töödest.

Töö tulemuseks on põhjalik aruanne Teie veebilehe kvaliteedi kohta koos soovitustega, kuidas võiks seda paremaks muuta. Igat punkti vaatame põhjalikult läbi, kirjeldame ja põhjendame, millele iga punkt mõjuda võib ja anname omapoolse hinnangu.

Veebilehe auditi tasu 100€ (+20% käibemaks).

Viime läbi veebilehe kompleksse auditi järgmiste kriteeriumite põhjal:
- Veebilehe kuvandi kontroll erinevates brauserites (Chrome, Firefox, Edge, Opera)
  ning erinevatel platvormidel (Windows, Mac OSX, Android, iOS)
- Veebilehe SEO otsingumootorite baaskontroll
- Veebilehe kuvamise kiirus
- Veebilehel olevate sisemiste mittetöötavate linkide kontroll
- Firma e-posti aadresside kasutamine
- Veebilehe kuvamine nutiseadmetes (Responsive Design)
- Kaardi olemasolu kontroll veebilehel (sitemap)
- Indeksite kontroll veebilehel otsingumootoritega
- HTML vastavus deklareeritud standardile
- CSS vastavus standardi 3 versioonile, vigade olemasolu
- Stiilikontroll, javascripti kasutus otse HTML-is
- Korrektse HTML sildistamise kasutamise kontroll
- Veebilehe aadressi pseudonüümide õige kasutus
- Veebilehe aadresside kontroll
- Google Analytics statistika olemasolu kontroll